Статьи

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Опубликовано: 01.10.2018

Варіант 1.

1. Проаналізувати особливості реалізації правила про належність і допустимість доказів у справах зі спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України “Про захист економічної конкуренції”

2. Скласти заяву про антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання

Варіант 2.

1. Проаналізувати особливості і умови застосування примусового поділу як виду господарсько-правової відповідальності.

2. Скласти заяву про антиконкурентні дії органів влади і місцевого самоврядування

Варіант 3.

1. Колізії норм Господарського кодексу України та Закону „Про захист економічної конкуренції”.

2. Скласти заяву про зловживання монопольним становищем суб`єкта господарювання.

Варіант 4.

1. Праналізувати проблеми застосування ст. 251 Господарського кодексу України.

2. Скласти заяву про антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання

Варіант 5.

1. Дослідити питання дії норм про захист економічної конкуренції в часі та за колом осіб.

3. Скласти позовну заяву про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України.

Варіант 6.

1. Проблема вини у господарсько-правовій відповідальності за порушення конкурентного законодавства.

2. Скласти позовну заяву про відшкодування збитків, заподіяні внаслідок вчинення дій, що є недобросовісною конкуренцією (на прикладі неправомірного використання знаку для товарів і послуг).

Варіант 7.

1. Дослідити проблему застосування примусового поділу за порушення конкурентного законодавства.

2. Скласти позовну заяву про скасування штрафу, накладеного Антимонопольним комітетом України.

 

Нормативно-правові акти :

Конституція України від 28 червня 1996 р.// ВВР. - 1996. - № 30. – Ст.141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.// ВВР Української РСР.– 1984.– Додаток до № 51.– Ст. 1124 (з наступними змінами).

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.// ВВР. – 1992. - № 6. - Ст. 56.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.// ВВР. - 2003, № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.06.2005 р.// УК. – 17 серпня 2005 р. - № 153-154.

Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // ВВР України.– 1993.– № 36; 1995.– № 14.– Ст. 90.

Закон України від 10 листопада 1994 р. „Про транспорт”// ВВР. – 1994. - № 51, ст.446.

Закон України від 21 листопада 1995 року. «Про промислово-фінансові групи» // ВВР.– 1996.– № 28.– Ст. 90.

Закон України від 15 травня 1996 р. „Про трубопровідний транспорт” //ВВР. – 1996. – № 29. - Ст. 139.

Закон України від 7.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Урядовий кур’єр.– 1996.– 29 червня.

Закон України від 4 липня 1996 р. „Про залізничний транспорт”// ВВР. – 1996. - № 40. - Ст. 183.

Закон України від 30 жовтня 1996 р. „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // ВВР. – 1996. - № 51. - Ст.292.

Закон України від 16 жовтня 1997 р. „Про електроенергетику”// ВВР. -1998. - № 1. – Ст.1

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // ВВР.– 1999.– № 9–10.– Ст. 65.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного виробника від субсидованого імпорту» // ВВР.– 1999.– № 12–13.– Ст. 80.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» // ВВР.– 1999.– № 11.– Ст. 78.

Закон України від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» // УК.– 2000.– 24 червня.

Закон України від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // ВВР.– 1999.– № 12.– Ст. 64.

Закон України від 16.01.2003 р. «Про ратифікацію Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики» // ВВР України.– 2003.– № 14.– Ст. 100.

Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 21.12.1993 р. // ВВР України.– 1994.– № 9.– Ст. 42.

Указ Президента України від 11.05.1994 р. «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» // Урядовий кур’єр.– 1994.– 19 травня.– С. 2.

Указ Президента України від 19.08.1997 „Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій” (із наст. змінами)

Указ Президента України від 30.10.2000 „Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”

Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1097/2001 «Про Основні напрямки конкурентної політики на 2002–2004 роки» // Конкуренційне законодавство України: Юридичний збірник.– К., 2002.– С. 108–117.

Указ Президента України від 27.09.2007 № 921/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій» // фіційний вісник Президента України вiд 05.10.2007 - 2007 р., № 33, стор. 46, стаття 703

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 428 «Про регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів» // ОВУ.– 1997.– № 19 (03.06.97).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 219 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання» // ОВУ.- 2002. - № 9. – Ст. 87.

Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання: Затверджено розпорядженням АМК України від 01.04.1994 р. № 4-р (з наступними змінами) //ІПС „Ліга”

Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації: Затв. розпорядженням АМК України від 21.06.1994 р. № 6-р (з наступними змінами) //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1994.– № 10.– С. 41–47.

Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації: Затв. розпорядженням АМК України від 21.06.1994 р. № 7-р // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1994.– № 10.– С. 47–48.

Положення про порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України на поглинання господарюючих суб’єктів в процесі приватизації: Затв. розпорядженням АМК України від 21.06.1994 р. № 8-р (з наступними змінами) // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1994.– № 10.

Положення про порядок підтвердження Антимонопольним Комітетом України наявності контрольного пакета акцій: Затв. розпорядженням АМК України від 21.06.1994 р. № 9-р // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1994.– № 10.

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Затверджено розпорядженням АМК України від 29.06.1998 р. № 169 (з наступними змінами)

Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджено розпорядженням АМК України від 23.02.2001 р. № 32-р. (з наступними змінами)

Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджено розпорядженням АМК України від 25.12.2001 р.

Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України від 12.02.2002 р. № 27-р

Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України від 12.02.2002 р.

Положення про порядок надання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про кон­центрацію): Затверджено розпорядженням АМК України від 19.02.2002 р. № 33-р

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища на суб’єктів господарювання ринку: Затверджено розпорядженням АМК України від 05.03.2002 р. № 49-р

Наказ Держкомстату України, Мінекономіки, Антимонопольного комітету України від 29.05.2002 р. № 207/159/3 «Про утворення міжвідомчої робочої групи із статистичного вивчення монопольного сектора в економіці України»

Наказ Антимонопольного комітету, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 08.04.2002 р. № 2/103 «Про організації взаємодії між Антимонопольним комітетом і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України у сфері контролю за цінами»

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 10 серпня 2006 р. № 316-р «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Антимонопольного комітету України» // ОВУ. – 2006. – № 35. – Ст. 2491.

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 11.12.2008 № 880-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання про спеціалізацію виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України»

 

 

Судова практика

 

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) (Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 03.12.2004 № 04-5/3180)

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) (Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 11.07.2005 № 01-8/1222)

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) (Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 24.10.2006 № 01-8/2361)

Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.04.2007 № 01-8/229)

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) (Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 21.08.2007 № 01-8/741 )

Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства (Рекомендація Вищого господарського суду України вiд 29.10.2008 № 04-5/247)

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства ( Оглядовий лист Вищого господарського суду України вiд 22.10.2008 № 01-8/634)

 

Про Перелік питань, вміщених в оглядових листах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства ( Оглядовий лист, Перелік Вищого господарського суду України вiд 23.02.2009 № 01-08/122)

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) (Оглядовий Лист Вищого господарського суду України вiд 25.11.2009 № 01-08/627)

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Подарки
Отправляясь за покупкой, помните, что суть подарка – это удовольствие, которое вы  получите, когда увидите радостное лицо вашего супруга, который, получив сюрприз, подумает: «Как она меня понимает и умеет

Федеральное агентство по техническому регулированию
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Метрологию, стандартизацию и сертификацию следует рассмотривать и как инструменты технического регулирования. Техническое регулирование в России обусловлено ее желанием

Великие актеры не получившие оскар
С приходом осени на горизонте появляются первые номинанты нового сезона премии Оскар. Сейчас много шума вокруг фильмов "Дикий", "Судья", "Исчезнувшая" и ряда других фильмов, которые будут выпущены в

Обращение депутата к избирателям
4 декабря нам предстоит сделать выбор, от которого во многом будет зависеть судьба России, республики, района и каждого из нас. Либо мы продолжим поступательное развитие промышленности, сельского хозяйства

Голосование на твц право голоса сегодня
Учитывая нынешнюю ситуацию, которая складывается в стране и в мире, создана современная программа "Право голоса". В ней будут принимать участие политические деятели и всевозможные представители власти.

Великие актеры у которых нет оскара
В этой публикации мы подробно поговорим об исполнителях, не обласканных признанием профессионалов. Перед вами предстанут актеры, у которых нет «Оскара». У эпатажного любимца женщин, обладателя

Простор агентство недвижимости
Агентство недвижимости "Простор" было создано летом 2000-го года. Основой компании стал опытный коллектив сотрудников, работавших вместе на рынке недвижимости Москвы с 1998 года. Базовым направлением

День молодого избирателя
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления.

Голосование на твц право голоса
Российское ток-шоу «Право голоса» сняли с эфира из-за драки с политологом Томашем Мацейчуком из Польши, который во время записи передачи заявил, что жители России, в отличие, например, от

 
rss